Socio-economic inequalities in fragility fracture outcomes: a systematic review and meta-analysis of prognostic observational studies

Gitte Valentin; S.E. Pedersen; R. Christensen; Karina Friis; Camilla Palmhøj Nielsen; Arti Bhimjiyani; Celia L. Gregson; Bente Lomholt Langdahl

Abstract

Hoftebrud er en betydelig årsag til øget dødelighed og reduceret livskvalitet blandt ældre. I dette systematiske litteraturstudie har vi set på, om der er socioøkonomiske forskelle på, hvordan det går ældre efter et hoftebrud. Vi har gennemgået 24 studier fra 15 forskellige lande med data fra mere end én million ældre med hoftebrud.

Resultatet af litteraturgennemgangen viste, at personer med lav socioøkonomisk status har 24 % forøget risiko for at dø inden for et år efter hoftebrud sammenholdt med personer med høj socioøkonomisk status. Grundet sparsom forskning på området er det uvist, om personer med lav socioøkonomisk status oplever et større tab af livskvalitet efter et hoftebrud end personer med høj socioøkonomisk status. 

Resultaterne fra dette litteraturstudie viser, at der er social ulighed i konsekvenserne af hoftebrud blandt ældre på tværs af lande med forskellige politiske strukturer og forskellige sundhedssystemer. En reduktion af overdødeligheden blandt personer med lav socioøkonomisk status vil have en positiv betydning for den generelle overdødelighed efter et hoftebrud.   

Link til projektet bag publikationen

Link til ekstern hjemmeside

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2019
Udgiver Osteoporosis International