Bruger- og pårørendeundersøgelse - Randers Kommune

Signe Andren Thrane, Peder Hau Lyng

Randers Kommune har henvendt sig til DEFACTUM med ønsket om at få gennemført en brugerundersøgelse for borgere, som modtager et dagtilbud, et døgntilbud eller får Bostøtte i Randers Kommune indenfor et af områderne: voksen handicap og socialt udsatte. Derudover ønsker Randers Kommune gennemført en pårørendeundersøgelse på dag- og døgntilbud og bostøtte indenfor områderne: voksen handicap, socialt udsatte og psykiatri.

Undersøgelserne er gennemført som spørgeskemaundersøgelser, og afrapportering resulterede i 6 rapporter på centerniveau og 42 rapporter på tilbudsniveau.

Randers Kommune

Udgivelsesform Rapporter
År 2017
Udgiver Randers Kommune