Patienternes oplevelse af Akutlægehelikopteren 2019

Sara Flensborg Hansen

Denne undersøgelse kortlægger patientoplevelsen af kontakten med personalet i Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning. Det er anden gang undersøgelsen gennemføres og ved sammenligning over tid anvendes resultaterne fra den første undersøgelse i 2016. Undersøgelsen består af et spørgeskema med ti tilfredshedsspørgsmål og ét kommentarfelt samt en telefonisk interviewundersøgelse blandt udvalgte deltagere i undersøgelsen.

Undersøgelsen omfatter 642 patienter, som har haft kontakt med personalet fra akutlægehelikopteren i perioden maj – december 2018. Patienter, der ikke var ved bevidsthed under helikopterflyvningen, samt patienter under 18 år er frasorteret.

I alt har 510 ud af 642 patienter besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 79. Svarprocenten i 2016 var 76. Der er efterfølgende foretaget 30 telefoninterview.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2019_Patienternes_oplevelse_af_Akutlægehelikopteren.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2019
Udgiver DEFACTUM
Længde 26 sider

Kontaktperson

Sara Flensborg Hansen

Sara Flensborg Hansen

+45 2965 6716

safhan@rm.dk

Forfattere

Sara Flensborg Hansen