Metodebeskrivelse: Tracer på det sociale område

Mette Gubi Axelsen; Marianne Holland
De fem regioner har siden 2007 samarbejdet om kvalitet på det specialiserede socialområde. Samarbejdet har centeret sig om en kvalitetsmodel med standarder for kvaliteten på centrale områder for arbejdet på sociale tilbud. DEFACTUM har bistået til udviklingen, implementeringen og driften af kvalitetsmodellen og en række understøttende aktiviteter. Heriblandt uddannelse af regionale medarbejdere til at foretage eksterne kvalitative evalueringer med udgangspunkt i kvalitetsstandarderne. Siden 2016 har den faglige tilgang for disse eksterne evalueringer været tracer, der er alment kendt på sundhedsområdet. Vi har i DEFACTUM i samråd med udviklingsmedarbejdere i de fem regioner udviklet et koncept for tracer på socialområdet, som følges af de medarbejdere, der udfører tracer på tværs af regioner.

Download Metodebeskrivelse_2017_Tracer_paa_det_sociale_omraade.pdf

Udgivelsesform Øvrige
År 2017
Udgiver DEFACTUM
Længde 6 sider

Kontaktperson

Tina Willemann

+45 2117 3102

tinwill@rm.dk

Forfattere

Mette Gubi Axelsen