Styr på diabetes 2 - afsluttende statusrapporter fra deltagerne i kvalitetsprojektet

Jesper Buchholdt Gjørup; Britta Ravn
Projekt ”Styr på diabetes type 2” er afviklet i perioden januar 2007 til december 2007. Efter den aktive projektperiode blev afsluttet, har 10 af de deltagende almen praksis udarbejdet en selvevaluering i form af en afsluttende statusrapport. Formålet med statusrapporten er at samle de lokale resultater og proceserfaringer fra hele projektperioden. Statusrapporterne indgår som en del af projektets samlede evaluering.

Download Statusrapport_2008_Styr_paa_diabetes.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2008
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
ISBN/ISSN 978-87-92176-26-4
Længde 84 sider

Kontaktperson

René Buch Nielsen

+45 2046 3242

rennie@rm.dk

Forfattere

Jesper Buchholdt Gjørup