Styr på diabetes 2 - forandringskatalog

Jesper Buchholdt Gjørup
Projekt ”Styr på diabetes type 2” er afviklet i perioden januar 2007 til december 2007. Forandringskataloget indeholder en række konkrete forandringstiltag, deltagerne kunne arbejde med i projektet Styr på Diabetes. Deltagerne i projektet kunne anvende kataloget som et konkret arbejdsredskab gennem hele projektperioden. Forandringskataloget blev udarbejdet af projektsekretariatet. Indholdet i kataloget er tilvejebragt via indsamling af faglitteratur, samt
informationer og materialer fra eksperter og praktikere. Strukturen i forandringskataloget er tilpasset publikationen: ”Standarder for forløbet for patienter med type 2 diabetes i Århus Amt”, 2006. Herudover er der tilføjet andre og tværgående temaer inspireret af erfaringer fra fagpersoner, der har arbejdet systematisk med at forbedre indsatsen for patienter med diabetes.

Download Forandringskatalog_2007_Styr_paa_diabetes.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2007
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
Længde 19 sider

Kontaktperson

René Buch Nielsen

+45 2046 3242

rennie@rm.dk

Forfattere

Jesper Buchholdt Gjørup