Det nationale kvalitetsprojekt om "Patientens møde med Sundhedsvæsenet" - evalueringsrapport

Britta Ravn, Peter Rhode, Eva Tersbøl
I 2004-2005 blev Det nationale kvalitetsprojekt om Patientens møde med sundhedsvæsenet gennemført i et fælles nordisk samarbejde med deltagere fra femten sygehusafsnit fra hele Danmark, samt to norske og tre svenske sygehusafsnit.
Udgangspunktet for projektet var 20 anbefalinger for patientens møde med sundhedsvæsenet, koncentreret omkring tre centrale temaer: kommunikation, medinddragelse og kontinuitet. Anbefalingerne var udarbejdet af en række centrale aktører i det danske sundhedsvæsen.

Download Rapport_2006_Evaluering_Patientens_moede.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2006
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
Længde 96 sider