Patientens møde med sundhedsvæsenet. De mellemmenneskelige relationer - anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet

<![CDATA[Med denne publikation sættes der fokus på de mellemmenneskelige relationer i patientens møde med det danske sundhedsvæsen. Som en del af projektet er der blevet udarbejdet anbefalinger for, hvordan sundhedspersonalet sikrer kvaliteten i de mellemmenneskelige relationer. Anbefalingerne sætter fokus på tre centrale temaer i patientforløbet: Kommunikation, medinddragelse og kontinuitet.]]>

Download Hovedrapport_2003_Patientens_moede_med_sundhedsvaesenet.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2003
Udgiver Kvalitetsafdelingen, Århus Amt
Længde 125 sider

Kontaktperson

Erik Riiskjær

+45 7841 4067

eririi@rm.dk