Antibakterielt suturmateriale versus ikke-antibakterielt suturmateriale til forebyggelse af abdominal, overfladisk eller dyb postoperativ sårinfektion

Denne publikation er en kort omtale af en EUnetHTA-rapport (international medicinsk teknologivurdering). I EUnetHTA-rapporten belyses effekten af at anvende antibakterielle suturer sammenholdt med traditionelle suturer i forhold til at reducere risikoen for postoperative sårinfektioner hos patienter, som har fået foretaget et abdominalkirurgisk indgreb. Antibakterielle suturer er steril kirurgisk tråd beklædt med et bakteriehæmmende stof, som kan anvendes ved operationer. De antibakterielle suturer er udviklet med henblik på at reducere risikoen for postoperative infektioner via en reduceret risiko for bakterieansamling omkring suturen af de typer bakterier, som oftest er associeret med postoperative sårinfektioner. Resultaterne fra rapporten viser, at anvendelse af suturer beklædt med triclosan ved abdominalkirurgiske indgreb er associeret med en statistisk signifikant reduktion af postoperative sårinfektioner. Kvaliteten af evidensen blev vurderet til at være moderat. Der blev ikke identificeret kliniske studier, som undersøgte effekten af klorhexidinbeklædte suturer, til trods for at denne type af suturer allerede er på markedet. Der er således behov for studier, som kan belyse effekten af klorhexidinbeklædte suturer. Potentielle risici ved anvendelse af triclosan- eller klorhexidinbeklædte suturer kunne ikke belyses grundet manglende rapportering af bivirkninger i de inkluderede studier.

Download Omtale_Antibakterielle suturer til forebyggelse af abdominal sårinfektion_ final.pdf

Udgivelsesform Øvrige
År 2018
Udgiver DEFACTUM

Kontaktperson

Gitte Valentin

Gitte Valentin

+45 2427 6188

givale@rm.dk

Forfattere

Gitte Valentin