Indsatsteori som implementeringsredskab

Morten Greve

<![CDATA["Indsatsteori" - nogen foretrækker at tale om programteori eller virkningsteori - betragtes bredt som et helt centralt redskab i forbindelse med evalueringsarbejde - fx som grundlag for udvikling af indikatorer. Dette arbejdspapir tilslutter sig dette synspunkt, men jeg argumenterer for, at redskabet også bør ses som en vigtig ressource i en implementeringssammenhæng. Jeg har tidligere præsenteret dette argument i et bidrag til en antologi,* men arbejdspapiret udgør en revideret og på flere punkter skærpet version af argumentet. [* = se Bianca Albers m.fl. (red.) (2015): "Implementering. Fra viden til praksis på børne- og ungeområdet", København: Dansk Psykologisk Forlag.]]]>

Download Indsatsteori - arbejdspapir 2018.pdf

Udgivelsesform Øvrige
År 2018
Udgiver DEFACTUM
Længde 14 sider

Kontaktperson

Morten Greve

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Forfattere

Morten Greve