Effectiveness of expanded cardiac rehabilitation in patients diagnosed with coronary heart disease: a systematic review protocol

Anne-Mette Hedeager Momsen, Kathrine Hald, Claus Vinther Nielsen, Mogens Lytken Larsen, Danish Centre for Inequality in Health, Department of Cardiology, University Hospital Aalborg

<![CDATA[Systematisk review med inklusion af 30 randomiserede kontrollerede studier, der undersøger effekter af flere former for udvidet hjerterehabilitering sammenlignet med standard hjerterehabilitering baseret på guidelines. Link til open access artikel: https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=28178014 ]]>

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2018
Udgiver Journal of Cardiac and Pulmonary Rehabilitation
ISBN/ISSN 2202-4433
Længde 8 sider