Effectiveness of expanded cardiac rehabilitation in patients diagnosed with coronary heart disease: a systematic review protocol

Anne-Mette Hedeager Momsen, Kathrine Hald, Claus Vinther Nielsen, Mogens Lytken Larsen
Systematisk review med inklusion af 30 randomiserede kontrollerede studier, der undersøger effekter af flere former for udvidet hjerterehabilitering sammenlignet med standard hjerterehabilitering baseret på guidelines.

Effectiveness of expanded cardiac rehabilitation in patients diagnosed with coronary heart disease

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2018
Udgiver Journal of Cardiac and Pulmonary Rehabilitation
ISBN/ISSN 2202-4433
Længde 8 sider