Betydningen af uddannelsesniveau for effekten af udvalgte dele af den præhospitale indsats – en systematisk litteraturgennemgang

Gitte Valentin; Lotte Groth Jensen

<![CDATA[ Systematisk litteraturgennemgang om betydningen af uddannelsesniveau for effekten af udvalgte dele af den præhospitale indsats. Litteraturgennemgangen er oprindeligt udarbejdet som et notat til hospitalsudvalget efter opdrag fra regionsrådet i Region Midtjylland, august 2017. Vi har i øjeblikket tekniske problemer med download af publikationen. Vi arbejder på en løsning. ]]>

Download Uddannelse og præhospitalet.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2017
Udgiver DEFACTUM
ISBN/ISSN 978-87-92400-88-8