Helbredsmæssige følgevirkninger af ensomhed og implikationer for almen praksis

Julie Christiansen

<![CDATA[Op mod 200.000 danskere føler sig ensomme. Vi har i årevis vidst, at ensomhed har betydning for trivsel og livskvalitet, ligesom megen forskning har dokumenteret, at ensomhed er nært forbundet med eksempelvis depression, lavt selvværd og angst. I de seneste år er der endvidere kommet større fokus på de helbredsmæssige følgevirkninger af ensomhed, og meget peger på, at ensomhed udgør en alvorlig udfordring for folkesundheden.]]>

Link til ekstern hjemmeside

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2016
Udgiver BestPractice

Kontaktperson

Julie Christiansen

+45 7841 4337

juechi@rm.dk

Forfattere

Julie Christiansen