Ensomhed i Aarhus – evaluering af et samskabelsesprojekt

Mathias Kamp Lasgaard; Line Bang Jensen; Sidsel Reese; Lise Arnth Nielsen.
Denne rapport præsenterer et samskabelsesprojekt fra Aarhus vedrørende ensomhed. Projektet identificerer og synliggør målgrupper, der er særligt udsatte for at opleve ensomhed, kortlægger initiativer i Aarhus Kommune til mennesker, der oplever ensomhed samt giver bud på, hvordan kommunale og civile aktører kan afhjælpe ensomhed blandt borgere i Aarhus Kommune.

Analysen af hvilke samfundsgrupper, der er særligt udsatte for at opleve ensomhed, tager udgangspunkt i data fra Hvordan har du det? 2013 og belyser forekomsten af ensomhed blandt borgere i forskellige aldersgrupper i Aarhus Kommune i forhold til demografiske, sociale- og sundhedsrelaterede forhold. På baggrund af analysen bliver en række risikogrupper identificeret, heriblandt personer med anden etnisk baggrund end dansk, arbejdsløse, førtidspensionister og personer med en længerevarende psykisk lidelse.

Kortlægningen af tilbud/initiativer målrettet mennesker, der oplever ensomhed i Aarhus Kommune, baserer sig på fritekstsøgninger, gennemgang af relevante hjemmesider og kontakt til pågældende aktører. Kortlægningen finder 40 tilbud/initiativer i Aarhus-området, der tilbyder fællesskaber og/eller rådgivning til personer, der føler sig ensomme. Størstedelen af de identificerede tilbud/initiativer er målrettet enten unge eller ældre.

På baggrund af viden om målgrupper og eksisterende indsatser er det hensigten at udvikle en samarbejdsmodel, der skal forebygge og afhjælpe ensomhed blandt 30-64-årige i Aarhus Kommune. I et samskabelsesforløb med kommunale og civile aktører samt eksperter, udvikles konkrete arbejdsredskaber med henblik på at hjælpe personer, der oplever ensomhed, ind i nye fællesskaber. Sideløbende igangsætter Aarhus Kommune GENLYD, som består i en række tiltag i forhold til arbejdet med ensomhed og fællesskaber. Forankringen af arbejdsredskaber og erfaringer indgår i det videre strategiske arbejde med ensomhed og fællesskaber i regi af GENLYD i Aarhus Kommune.

Link til projektet bag publikationen

Download Ensomhed_i_Aarhus_temaanalyse_vol_5_2017.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2017