DEFACTUMs erfaringer med den casebaserede auditmetode 2017

Marianne S. Balleby
DEFACTUMs erfaringer med den casebaserede auditmetode 2017.

I DEFACTUM betragter vi den casebaserede auditmetode som et frugtbart evaluerings- og kvalitetsudviklingsredskab. DEFACTUMs udgave af metoden blev beskrevet i en udgivelse om auditmetoden i 2009 (Isager 2009, udgivet af det daværende Center for Kvalitetsudvikling). Vi har siden da gjort os flere erfaringer med metoden, blandt andet i forhold til tværsektorielt samarbejde. På nuværende tidspunkt har vi erfaringer med metoden fra mere end 80 projekter. Baggrunden for denne rapport er at samle op på disse erfaringer. Rapporten indeholder en kort beskrivelse af elementerne i DEFACTUMs udgave af den casebaserede auditmetode, inspiration og teoretisk afsæt for denne form for casebaseret audit og overvejelser om metodens variationsmuligheder.

I et bilag præsenterer vi en kronologisk oversigt over de projekter, hvor vi har anvendt den casebaserede auditmetode.

Download erfaringsopsaml_audit_2017-06-27.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2017
Udgiver DEFACTUM
Længde 26 sider

Kontaktperson

Marianne S. Balleby

Marianne S. Balleby

+45 2475 9006

marbal@rm.dk

Forfattere

Marianne S. Balleby