LUP Somatik 2016

Simone Witzel; Jens T. Hørlück; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen

<![CDATA[Den årlige landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, den såkaldte LUP, sætter fokus på patienternes oplevelser og erfaringer på de somatiske hospitaler og er et redskab til udvikling af kvalitet i sundhedsvæsenet. Formålet for undersøgelsen er overordnet set at: - give input til arbejdet med kvalitetsforbedringer ved at identificere indsatsområder, - identificere forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer gennem sammenligning på tværs af afdelinger, sygehuse og regioner, - gøre det muligt at følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid. DEFACTUM varetager projektledelsen for den regionale del af undersøgelsen i Region Midtjylland. Enheden for Brugerundersøgelser varetager projektledelsen for den landsdækkende undersøgelse og danner sammen med DEFACTUM i Region Midtjylland et fælles sekretariat.]]>

Link til ekstern hjemmeside

Udgivelsesform Rapporter
År 2017
Udgiver DEFACTUM

Kontaktperson

Simone Witzel

+45 4042 7144

simwit@rm.dk

Forfattere

Simone Witzel ; Jens T. Hørlück ; Sara Flensborg Hansen ; Torben Holm Dorte Brandt Svendstrup