LUP Psykiatri 2012

Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup

National spørgeskemaundersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser af psykiatrien. LUP Psykiatri består af 6 delundersøgelser med spørgeskemaer og undersøgelseskoncepter, der er tilpasset de enkelte målgrupper. De 6 delundersøgelser er fordelt på indlagte og ambulante patienter i voksenpsykiatrien samt deres pårørende. Derudover er der undersøgelser for ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien samt disses forældre. Patienter samt forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien spørges hvert år, mens pårørende til voksne patienter bliver spurgt hvert tredje år. Samtlige delundersøgelser er med i 2012 undersøgelsen.

Link til ekstern hjemmeside

Udgivelsesform Rapporter
År 2013
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling