LUP Psykiatri 2013

Gitte Dahl; Jens T. Hørlück; Dorte Brandt Svendstrup

<![CDATA[ National spørgeskemaundersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser af psykiatrien. LUP Psykiatri består af 8 delundersøgelser med spørgeskemaer og undersøgelseskoncepter, der er tilpasset de enkelte målgrupper. De 8 delundersøgelser er fordelt på indlagte og ambulante patienter, forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien samt for pårørende til indlagte og ambulante patienter i voksenpsykiatrien. Patienter samt forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien spørges hvert år, mens pårørende til voksne patienter bliver spurgt hvert tredje år.]]>

Link til ekstern hjemmeside

Udgivelsesform Rapporter
År 2014
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Kontaktperson

Gitte Dahl

+45 7841 4074

gitdah@rm.dk

Forfattere

Gitte Dahl ; Jens T. Hørlück Dorte Brandt Svendstrup