Evaluering af fem indsatser i Region Midtjylland for den ældre medicinske patient

Torben Holm, Jesper B. Gjørup, Pernille Bjørnholt Nielsen
I Region Midtjylland er der gennemført fem klyngeprojekter, som skal fremme forløbskoordinationen for den ældre medicinske patient i perioden 2012-2016.

Denne evaluering forholder sig til, hvorvidt de fem projekter kan dokumentere, at indsatserne bidrager til høj patientoplevet og faglig kvalitet, fremmer sundhedstilstanden samt reducerer de samlede omkostninger pr. borger, som er elementerne i den Triple Aim tilgang, der er valgt for evalueringen. Derudover forholder evalueringen sig til de metodiske udfordringer, der er koblet til dataindsamling for denne målgruppe på tværs af sektorer.

Download Rapport_2016_Evaluering_fem_indsatser_RM_aeldre_medicinske_patient.pdf

Download Bilag_2016_Evaluering_DAEMP_indsatsen_RM.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2016
Udgiver DEFACTUM
Længde 34 sider

Kontaktperson

Pernille Bjørnholt Nielsen

Pernille Bjørnholt Nielsen

+45 3046 3769

perbjoe@rm.dk

Forfattere

Pernille Bjørnholt Nielsen; Torben Holm Jesper Buchholdt Gjørup