Bare der altid var en rød tråd...

Erik Riiskjær
Århus Amt gennemførte tre runder af patienttilfredsundersøgelser på alle amtets sygehuse. Den hidtil mest omfattende og detaljerede patienttilfredshedsundersøgelse i Danmark. I tilknytning til rapporterne er der udarbejdet bogen "Bare der altid var en rød tråd.." med konkrete, men anonyme kommentarer om, hvad patienterne præcist er tilfredse eller utilfredse med på sygehusene.

Download Kommentarsamling_2005_Bare_roed_traad.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2005
Udgiver Kvalitetsafdelingen, Århus Amt
Længde 181 sider

Forfattere

Erik Riiskjær