Bare der altid var en rød tråd...

Erik Riiskjær

<![CDATA[Århus Amt gennemførte tre runder af patienttilfredsundersøgelser på alle amtets sygehuse. Den hidtil mest omfattende og detaljerede patienttilfredshedsundersøgelse i Danmark. I tilknytning til rapporterne er der udarbejdet bogen "Bare der altid var en rød tråd.." med konkrete, men anonyme kommentarer om, hvad patienterne præcist er tilfredse eller utilfredse med på sygehusene.]]>

Download Kommentarsamling_2005_Bare_roed_traad.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2005
Udgiver Kvalitetsafdelingen, Århus Amt
Længde 181 sider

Forfattere

Erik Riiskjær