Auditrapport 2016 – Thisted Kommune – Hånd Om Egen Familie

Mette Gubi Axelsen
Thisted Kommune er én af i alt ti kommuner, som har fået midler til at gøre en særlig indsats for udsatte familier. Thisted Kommune har på den baggrund valgt at igangsætte projektet "Hånd om Egen Familie”. Projektet skal afprøve metoder, der understøtter familiens aktive medvirken i egen sag samt bidrager til en koordineret, helhedsorienteret indsats, der bringer de voksne tættere på arbejdsmarkedet og medvirker til at bryde den negative, sociale arv. DEFACTUM har bidraget til projektets selvevaluering og implementering af de gode erfaringer fra projektet. Evalueringen fokuserer på de konkrete metoder og redskaber, Thisted Kommune afprøver i projektet, og på, hvordan måden at arbejde helhedsorienteret på i projektet adskiller sig fra den måde, kommunen ellers arbejder på. DEFACTUMs del af projektet baserer sig på to casebaserede audits. Den ene som midtvejsevaluering og den anden som afsluttende evaluering. Ud over disse audits har DEFACTUM haft til opgave at facilitere to workshops for fagpersoner i kommunen, der netop arbejder med udsatte familier. På de to workshops blev startskuddet lavet til det vanskelige, men vigtige arbejde med at omsætte evalueringernes resultater til implementeringsegnede anbefalinger, som kan understøtte spredning og forankring af de virksomme metoder efter projektets ophør.

Download Rapport_2016_Haand_om_egen_familie_Thisted_ Kommune.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2016
Udgiver DEFACTUM
Længde 28 sider

Kontaktperson

Marianne S. Balleby

+45 2475 9006

marbal@rm.dk

Forfattere

Mette Gubi Axelsen