Rekruttering af indiske speciallæger til Region Midtjyllands hospitaler

Lisbeth Ørtenblad
Region Midtjylland iværksatte i foråret 2007 et pilotprojekt med rekruttering af en gruppe indiske speciallæger inden for anæstesiologi, patologi og radiologi. Formålet var at afhjælpe manglen på speciallæger. Det er første gang en større gruppe af udenlandsk arbejdskraft er rekrutteret til sundhedsvæsenet. Evalueringen beskriver projektets udvikling gennem en toårig periode samt de involverede parters vurdering af udbyttet af indsatsen.

Download Rapport_2010_indiske_speciallaeger.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2010
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
Længde 29 sider

Kontaktperson

Lars Rasmussen

+45 2018 1087

larras@rm.dk

Forfattere

Lisbeth Ørtenblad