Vold på botilbud og forsorgshjem - Tværgående analyse af 10 cases om voldsepisoder

Kirsten Overgaard; Anette Stamer Ørsted
De senere års alvorlige tilfælde af vold på botilbud og forsorgshjem har skabt et øget fokus blandt faglige organisationer, myndigheder og politikere. Socialstyrelsen har derfor i samarbejde med Socialministeriet fået DEFACTUM, Region Midtjylland til at undersøge udfordringerne i Vold på botilbud og forsorgshjem. Epinion har lavet den indledende dataindsamling. I undersøgelsen analyseres ti konkrete tilfælde af vold eller trusler, hvor mennesker med varierende grad af kognitive funktionsnedsættelser samt psykiske og sociale problemstillinger har været involveret.

Download Rapport_2016_Audit_botilbud_forsorgshjem.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2016
Udgiver DEFACTUM
Længde 56 sider

Kontaktperson

Kirsten Overgaard

Kirsten Overgaard

+45 2152 6974

kirove@rm.dk

Forfattere

Kirsten Overgaard Anette Stamer Ørsted