Audit om opfølgende hjemmebesøg i Vestklyngen. Opsamlingsnotat

Pernille Bjørnholt, Jesper Buchholdt Gjørup
Styrket forløbskoordination er en del af den nationale handlingsplan for ældre medicinske patienter. I Region Midtjylland har hver klynge valgt et indsatsområde. Klyngernes indsats evalueres med udgangspunkt i tre mål (”triple aim”), nemlig patientoplevet og faglig kvalitet, sundhedstilstand og økonomi.

Vestklyngen i Region Midtjylland har valgt at styrke brugen af opfølgende hjemmebesøg ved bla. prøvehandlinger.

Klyngen har valgt at gennemføre en tværsektoriel, casebaseret audit som en del af evalueringen af den faglige kvalitet af de følgende to prøvehandlinger:

1. En sygeplejekoordinator i kommunen fik til opgave at aftale besøg for alle de opfølgende hjemmebesøg (Ikast-Brande Kommune og Struer Kommune)
2. Terapeutdeltagelse ved de opfølgende hjemmebesøg (Holstebro Kommune og Lemvig Kommune)

Formålet med auditten er at vurdere den faglige kvalitet af forløbskoordinationen i de gennemgåede patientforløb (cases), herunder om prøvehandlingerne i Vestklyngen ser ud til at bidrage til god forløbskoordination for den ældre medicinske patient.

Auditten udpeger 22 anbefalinger fordelt på temaerne: planlægning, patient/pårørende, samarbejde/sammenhæng, sygeplejekoordinator og terapeut.

Auditten konkluderer, at der er gode eksempler på, hvordan det lykkes at iværksætte en tværfaglig sundhedsfaglig indsats, at der kompleksitet i forløbene, så det kan være svært for både patient, pårørende og de sundhedsprofessionelle at overskue, samt at der er forbedringsmuligheder og dilemmaer i forhold til eksempelvis den skriftlige kommunikation og derved skriftlig dokumentation som redskab til koordinering.

Download DEFACTUM_2016_Opsamlingsnotat_Audit_hjemmebesoeg_Vestklyngen.pdf

Udgivelsesform Øvrige
År 2016
Udgiver DEFACTUM
Længde 19 sider

Kontaktperson

Pernille Bjørnholt Nielsen

Pernille Bjørnholt Nielsen

+45 3046 3769

perbjoe@rm.dk

Forfattere

Pernille Bjørnholt Nielsen Jesper Buchholdt Gjørup