Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse – lavt selvværd samt symptomer på depression og angst øger risikoen for ensomhed

Lasgaard M: Christiansen J; Bramsen RH.
Ungdomsårene er en periode, hvor mange unge oplever at følge sig ensomme (Heinrich & Fullone, 2006). Relationer til jævnaldrende får generelt større betydning, mens der sker en vis distancering fra forældre og familie (Brennan, 1982). Ligeledes modnes de sociale behov i ungdomsårene og krav om social forbundethed, intimitet og fortrolighed bliver vigtigere end hidtil, eksempelvis i forbindelse med den enkeltes identitetsdannelse (Cotterell, 2007).
Ungdomsårene er desuden karakteriseret ved en række sociale overgange, blandt andet i form af institutionelle skift, såsom overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Tidligere studier har fundet, at netop overgange mellem uddannelsesinstitutioner udgør en sårbar periode i ungdomsårene og at disse kan have betydning for mistrivsel og ensomhed (fx Benner & Graham, 2009; Cutrona, 1982; Kingery, Erdley & Marshall, 2011; Waters, Lester, Wenden & Cross, 2012). Vores viden om faktorer, der har betydning for, at nogle unge bliver ensomme i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse er imidlertid begrænset. Formålet med nærværende studie er således at identificere prædiktorer (på individ- og sociokulturelt niveau), der kan have indflydelse på udviklingen af ensomhed efter start i gymnasieskolen.
Udgivelsesform Øvrige
År 2015
Udgiver Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Kontaktperson

Mathias Kamp Lasgaard

+45 3051 8948

malasg@rm.dk

Forfattere

Mathias Kamp Lasgaard