Telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland - resultater fra casebaseret audit

Ghita Ølsgaard; Pernille Bjørnholt Nielsen
Denne rapport præsenterer de fokuspunkter, konklusioner og anbefalinger, som er resultatet af en auditundersøgelse på området telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland, der blev gennemført i perioden december 2014 – januar 2015. Undersøgelsen er udformet som en casebaseret audit for Center for Telemedicin. Formålet med at gennemføre auditundersøgelsen har været at undersøge, hvorvidt sundhedspersonalet følger de gældende samarbejdsaftaler på området. Rapport præsenterer de generelle anbefalinger, som er resultatet af auditundersøgelsen. Der er konkretiseret 6 temaer indenfor hvilke auditpanelet har peget på anbefalinger, der kan være med til at kvalitetssikre og udvikle samarbejdet omkring telemedicinsk sårvurdering. De seks temaer er: God dokumentation; Overblik på tværs af sektorer; Kontinuitet i sårbehandlingsforløbet; Plejenet som dialogværktøj; Samarbejde og samarbejdsaftaler og Patientinddragelse.

Download Rapport_Telemedicinsk_saarvurdering_RM_2015.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2015
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 35 sider

Kontaktperson

Pernille Bjørnholt Nielsen

Pernille Bjørnholt Nielsen

+45 3046 3769

perbjoe@rm.dk

Forfattere

Pernille Bjørnholt Nielsen Ghita Ølsgaard