LUP Somatik 2014

Simone Witzel; Jens Thusgård Hørlück; Jon Hadsund; Dorte Brandt Svendstrup

<![CDATA[Den årlige landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, den såkaldte LUP 2014, sætter fokus på patienternes oplevelser og erfaringer på de somatiske hospitaler og er et redskab til udvikling af kvalitet i sundhedsvæsenet. Formålet for undersøgelsen er overordnet set at: - give input til arbejdet med kvalitetsforbedringer ved at identificere indsatsområder, - identificere forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer gennem sammenligning på tværs af afdelinger, sygehuse og regioner, - gøre det muligt at følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling varetager projektledelsen for den regionale del af undersøgelsen i Region Midtjylland. Enheden for Brugerundersøgelser varetager projektledelsen for den landsdækkende undersøgelse og danner sammen med CFK i Region Midtjylland et fælles sekretariat. Læs rapporterne på www.rup.rm.dk]]>

Link til ekstern hjemmeside

Udgivelsesform Rapporter
År 2015
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Kontaktperson

Simone Witzel

+45 4042 7144

simwit@rm.dk

Forfattere

Jens T. Hørlück ; Simone Witzel Jon Hadsund ; Dorte Brandt Svendstrup