Forenkling af dokumentationsprocedurer vedrørende patientforløb for indlagte patienter Århus Universitetshospital, Risskov

Lars Rasmussen; Ghita Ølsgaard
Mange klinikere mener, at de bruger for megen tid på dokumentation i stedet for den direkte patientpleje/behandling. Projektet skal ses som et forsøg på at minimere tidsforbruget i forbindelse med dokumentation og er en del af en projektramme fra Danske Regioner. Formålet er at rydde op i unødige nationale og lokalt aftalte bestemmelser og procedurer, der ikke giver patienten bedre behandling. Dette konkrete projekt kortlægger og analyserer dokumentationsprocedurerne på en afdeling i psykiatrien. Undersøgelsen tager udgangspunkt i ét stationært afsnit, hvor personalet er blevet interviewet og der er gennemgået tre journaler. Der, kan på den baggrund ikke uden videre generaliseres til større dele af eller hele psykiatrien. Projektet er forankret i Psykiatriplanlægning, der har rekvireret konsulentbistand fra CFK til at forestå undersøgelsen.

Download Rapport_2015_Forenkling_procedurer.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2015
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 18 sider

Kontaktperson

Lars Rasmussen

Lars Rasmussen

+45 2018 1087

larras@rm.dk

Forfattere

Lars Rasmussen Ghita Ølsgaard