Komplekse liv: Patientinddragelse som vej til et bedre hverdagsliv for multisyge?

Lisbeth Ørtenblad; Alexandra Ryborg Jønsson; Lucette Meillier;
Med udgangspunkt i tre cases fra et feltarbejde blandt mennesker med multisygdom beskriver forfatterne en række temaer i informanternes hverdagsliv - social identitet, nære relationer og sygdomsforståelse - som vigtige for forståelse af multisyges oplevelse af kompleksitet i sygdomsforløb.
Artiklen konkluderer, at hverdagsliv har væsentlig indflydelse på patienternes prioriteringer af behandling og egenomsorg. Der argumenteres for, at særligt multisyge patienter har brug for at blive inddraget i beslutninger om behandling og pleje, fordi kompleksiteten af deres sygdomsforløb påvirker hverdagen i betydelig grad.

Download Komplekse liv_patientinddragelse som vej til et bedre hverdagsliv for multisyge.pdf

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2015
Udgiver Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, Nr. 22, 83-101

Kontaktperson

Lisbeth Ørtenblad

+45 6130 4655

lisoert@rm.dk

Forfattere

Lisbeth Ørtenblad Lucette Kirsten Meillier