Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Bjarne Rose Hjortbak; Jette Bangshaab; Jan Sau Johansen; Hans Lund
Formålet med bogen er at yde et praksisforankret bidrag til virkeliggørelsen af tænkningen i rehabilitering i Danmark. Det vil sige, at vi ønsker med bogen at medvirke til implementering af Hvidbogens rehabiliteringsbegreb og ikke mindst at skabe interesse, viden, engagement og fremdrift i udviklingen af rehabiliteringspraksis i Danmark på alle niveauer - på borgerniveau, i forvaltninger og på politisk niveau, i uddannelse og forskning; alle steder,
hvor rehabilitering udvikles inden for den kontekst eller kultur, hvori rehabilitering udfoldes i praksis. Det er således vores ambition, at bogen vil kunne yde et bidrag til udvikling og forbedring af rehabiliteringspraksis. Vi er her helt bevidste om, at det at implementere en tænkning omkring en ’rehabiliteringsfaglig politik’ er en meget kompleks og vanskelig proces, der omfatter et integreret samspil mellem mange aktører og aktiviteter (4). Derfor vil bogen og initiativet hermed også kun være ét af mange nødvendige bidrag for, at vi sammen kan nå målet: at udvikle og forbedre rehabiliteringspraksis i Danmark til gavn for den enkelte
borger og samfundet.

Download Udfordringer til rehabilitering i DK.pdf

Udgivelsesform Bøger/antologier
År 2011
Udgiver Rehabiliteringsforum Danmark
ISBN/ISSN 978-87-994537-5-7

Forfattere

Bjarne Rose Hjortbak