Sundhedskompetencer blandt kronisk syge

Karina Friis; Mia Lundquist Jensen; Mathias Lasgaard: Helle Terkildsen Maindal.
Formålet med denne temaanalyse er at give et overblik over, hvor stor en andel af personer med hjertesygdom, KOL og diabetes, der oplever at have svært ved at læse og forstå sundhedsinformation og ved at kommunikere med sundhedspersonale.
Det andet formål er at klarlægge, hvad der kendetegner personer med hjertesygdom, KOL og diabetes, der har svært ved at læse og forstå sundhedsinformation og kommunikere med sundhedspersonale.
Temaanalysen baserer sig på data fra spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? fra Region Midtjylland i 2013. Analysen omfatter 29.473 personer i alderen 25 år og opefter.

Analysen viser i hovedtræk, at personer med hjertesygdom, KOL og diabetes har markant sværere ved at læse og forstå sundhedsinformation og ved at kommunikere med sundheds-personalet, end personer, der ikke lider af disse kroniske sygdomme. Dette gør sig også gældende, når der tages højde for den variation, der kan tilskrives andre faktorer såsom køn, alder, uddannelse, etnisk baggrund og samlivssituation.

Download Sundhedskompetence_kronisk_sygdom_2015.pdf

Link til projekt

Udgivelsesform Bidrag til bøger/antologier
År 2015
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
ISBN/ISSN 978-87-92400-58-1
Længde 22 sider

Kontaktperson

Karina Friis

Karina Friis

+45 7841 4335

karfrs@rm.dk

Forfattere

Karina Friis