ADHD-bussen - En evaluering af oplysningskampagnen Rejseholdet

Christiane Bundegaard Petersen
I efteråret 2011 kørte ADHD-foreningen rundt i landet med en kampagnebus, ”Rejseholdet”, for at sprede viden om ADHD. Bussen skabte meget medieomtale i både landsdækkende og lokale medier. Folkesundhed og Kvalitetsudviklings evaluering af Rejseholdet viser, at de fleste af kampagnens succeskriterier er opfyldte. Bl.a. er det lykkedes at besøge flere skoler og daginstitutioner end forventet, afholde flere arrangementer for fagprofessionelle end forventet og samtidig har der været stor interesse blandt borgerne i de kommuner, som Rejseholdet har besøgt.

Download Rapport_2011_ADHDbussen_Rejseholdet.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2011
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 58 sider

Kontaktperson

Jens Hansen

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk

Forfattere

Christiane B. Petersen