Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 - organisation

Hanne Melchiorsen; Viola Burau; Camilla Palmhøj Nielsen
Siden kommunalreformen har der været fokus på den kommunale forebyggelse/rehabilitering, herunder hvordan den bedst kan organiseres. Forebyggelse/rehabilitering omfatter mange målgrupper og opgaver, hvilket medfører store organisatoriske og faglige udfordringer.

De politiske interesser og sundhedscentrenes opgaver og faglighed vil medføre et spændingsfelt, der kræver diskussioner og en balancering mellem prioritering af såvel målgrupper som opgaver og kompetencer i sundhedscentret. Dette er forsøgt belyst i denne rapport.

Rapporten er den anden i en række på tre.

Download Evaluering_sundhedscenter_vest_delrapport_2_organisation.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2013
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
ISBN/ISSN 978-87-92400-31-4

Forfattere

Camilla Palmhøj Nielsen Viola Burau