Evaluering af Teletolkeprojektet - Implementering af et telemedicinsk redskab på danske hospitaler

Lene Mosegaard Søbjerg; Stina Lou; Gitte Hoff Valentin; Kirstine Brask Brandt
Aarhus: Region Midtjylland, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, MTV og Sundhedstjenesteforskning, 2013 -
Udarbejdet i samarbejde med: Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden.

Download Evaluering_teletolkeprojektet_2013.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2013
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
ISBN/ISSN 978-87-92400-32-1