Ensomhed blandt voksne

Mathias Lasgaard; Karina Friis.
I denne analyse belyses ensomhed blandt yngre og midaldrende voksne (30-59 år) i et folkesundhedsperspektiv på baggrund af en større befolkningsundersøgelse. Analysen har til formål at kortlægge forekomsten af ensomhed hos voksne i denne aldersgruppe i forhold til køn, alder, etnicitet og udvalgte sociale forhold. Derudover belyses sammenhænge mellem ensomhed og trivsel/helbred, social støtte og brug for hjælp.

Inddelingen af befolkningen efter demografiske og sociale kriterier gør det muligt at tegne et detaljeret billede af ensomheden samt at identificere grupper og sociale arenaer, hvor behovet for forebyggelse og afhjælpning er særlig stort. Analysen kan dermed blandt andet bidrage til at identificere relevante målgrupper for intervention og således understøtte en adækvat tilrettelæggelse af nye projekter rettet mod ensomme voksne.

Link til projektet bag publikationen

Download Ensomhed blandt voksne - temaanalyse 1 - 2015.pdf

Link til projekt

Udgivelsesform Rapporter
År 2015
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
ISBN/ISSN 978-87-92400-53-6
Længde 12 sider