Borgernes perspektiv. Udfordringer for kronikerindsatsen

Marianne Balleby; Lisbeth Ørtenblad
I forbindelse med udarbejdelse af forløbsprogrammer for Diabetes type 2, KOL og hjertekarsygdom i Region Midtjylland er der foretaget en række fokusgruppeinterview med borgere inden for disse sygdomsområder med henblik på at belyse borgernes erfaringer, behov og ønsker. Formålet er at kunne inddrage dette i udarbejdelsen af programmerne. Hovedpointer fra de tre undersøgelser er samlet i denne publikation.

Download Rapport_2009_Kronikerindsatsen.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2009
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
Længde 28 sider