Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde

Marianne S. Balleby; Christiane Bundegaard Petersen; Birgitte Ahlgreen; Lica Nyerup Johansen
CFK har for Socialstyrelsen gennemført et kortlægnings- og analysearbejde vedrørende Barnets Reform. Barnets Reform omfatter bl.a. lovændringer om underretninger og udveksling af oplysninger. For at understøtte kommunernes implementering af lovændringerne har CFK gennemført en kortlægning af eksisterende modeller for tværfagligt samarbejde i forhold til udsatte børn og unge i landets 98 kommuner samt efterfølgende casestudier af 19 samarbejdsmodeller i 18 kommuner.

Download Rapport_2012_Kortlaegning_tvaerfagligt_samarbejde.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2012
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 116 sider

Kontaktperson

Marianne S. Balleby

Marianne S. Balleby

+45 2475 9006

marbal@rm.dk

Forfattere

Marianne S. Balleby