Samarbejdet om de svageste borgere i Odsherred Kommune - Anbefalinger vedrørende Åben Dialog og en kommunal tovholderfunktion

Marianne S. Balleby; Lene Mosegaard Søbjerg
Odsherred Kommune har med bl.a. projekt ”Et samtidigt ansvar” (2009-2012) sat fokus på den sammenhængende indsats over for de svageste borgere med komplekse sager og mange parter involveret. ”Et samtidigt ansvar” har afprøvet en model for en kommunal tovholder med henblik på at opfylde kravene i sundhedsaftalen. Rapporten opstiller en række anbefalinger og diskussionspunkter til beslutningstagere og ledere i Odsherred Kommune. Der anbefales blandt andet en videreudvikling af en netværksmødemodel baseret på Åben Dialog med henblik på en øget helhedsorientering hos de fagprofessionelle.

Download Rapport_2012_Samarbejdet_svageste_borgere_Odsherred.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2012
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 21 sider

Kontaktperson

Marianne S. Balleby

Marianne S. Balleby

+45 2475 9006

marbal@rm.dk

Forfattere

Marianne S. Balleby