Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012

Jesper Buchholdt Gjørup; Birthe Hellqvist Dahl; Pernille Bjørnholt Nielsen; Lisbeth Ørtenblad
CFK gennemførte i 2012-2013 en evaluering af Region Midtjyllands projektprogram om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom. Sundhedsministeriet bevilgede i 2009 Region Midtjylland 82 millioner kroner fra to statslige puljer til 28 projekter i perioden 2010-2012. Knap halvdelen af projekterne blev forlænget ind i 2013.

Evalueringsrapporten fra marts 2013 består af en hovedrapport på 167 sider med tværgående analyser og eksterne vurderinger og en bilagsrapport med projekternes selvevalueringer på 334 sider.

Evalueringsrapporten er opdateret i september 2014.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2013_forstaerket_indsats_kronisk_sygdom.pdf

Download Bilagsrapport_2013_forstaerket_indsats_kronisk_sygdom.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2013
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 167 + 334 sider

Kontaktperson

Pernille Bjørnholt Nielsen

Pernille Bjørnholt Nielsen

+45 3046 3769

perbjoe@rm.dk

Forfattere

Pernille Bjørnholt Nielsen; Lisbeth Ørtenblad Jesper Buchholdt Gjørup