Målgrupperapport for SIP-socialpsykiatri

Anne-Mette K. Isager, Peder Hau Lyng, Rasmus Elgaard Petersen, Rikke Warrer Poulsen, Kathrine Dyhr Lycke og Tina Willemann

<![CDATA[Denne rapport indeholder sammenhængsanalyser af data vedrørende borgernes baggrund, indsatser rettet mod borgerne og udviklingen i borgernes livskvalitet over tid. Data kommer fra de tilbud, der anvender dokumentationsprogrammet SIP-socialpsykiatri.]]>

Download Rapport_2013_SIPsocialpsykiatri_maalgruppe.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2013
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 144 sider

Kontaktperson

Tina Willemann

+45 2117 3102

tinwill@rm.dk

Forfattere

Tina Willemann ; Peder Hau Lyng Anne-Mette K. Isager