Perspektiver på den faglige indsats blandt borgere med lænderygsmerter - et bidrag til udvikling af forløbsprogram for lænderygsmerter i Region Midtjylland

Lisbeth Ørtenblad; Marianne Balleby
Som led i udarbejdelsen af Region Midtjyllands forløbsprogram for lænderygsmerter har Center for Kvalitetsudvikling undersøgt borgernes perspektiv på en hensigtsmæssig indsats for mennesker med lænderygsmerter. På baggrund af tre fokusgruppeinterview præsenteres en række forhold, som interviewdeltagerne med udgangspunkt i egne erfaringer foreslår udviklet i en fremtidig indsats for borgere med lænderygsmerter.

Download Rapport_2010_Perspektiv_Laenderygsmerter.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2010
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
Længde 37 sider