Udviklingen i kriminalitet for børn og unge anbragt på den sikrede institution Sølager i perioden 1986-2006

Lene Mosegaard Søbjerg; Søren Lund Jensen
Med dette notat afrapporteres studiet af det kriminelle livsforløb for alle unge anbragt på Sølager 1986-2006 i op til 20 år efter anbringelsen. Formålet med undersøgelse har været at undersøge de tidligere anbragte personers kriminelle karriere. De tilgængelige data indeholder udelukkende oplysninger om kriminalitet begået efter anbringelsen fra Det Centrale Kriminalitetsregister (CKR). Notatet er udelukkende en præsentation af udviklingen i den begåede kriminalitet for gruppen af tidligere anbragte på Sølager.

Download Rapport_2014_udv_krim_Soelager.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2014
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 14 sider

Kontaktperson

Tina Willemann

+45 2117 3102

tinwill@rm.dk