Kritisk hændelse i psykiatrien i Region Midtjylland. Rapport afgivet af en ekstern undersøgelseskommission

Anette Stamer Ørsted; Marianne S. Balleby
Rapporten omhandler forløbet forud for den tragiske hændelse i februar 2012, hvor en medarbejder bliver dræbt af en beboer i socialpsykiatrien (Blåkærgaard). En ekstern kommission efterlyser blandt andet samstemt behandlingsplan, kontinuerlig opfølgning og større metodebevidsthed i den behandlingsmæssige og pædagogiske/psykologiske indsats. Som led i undersøgelsen har CFK’s udgave af auditmetoden været anvendt. Kommissionsmedlemmerne udgjorde et eksternt ekspert-auditpanel, som bidrog aktivt til indhentning og bearbejdning af oplysninger vedrørende hændelsen og de involverede parter. Kommissionen blev nedsat af direktionen i Region Midtjylland.

Download Rapport_2012_kritisk_haendelse.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2012
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 59 sider

Kontaktperson

Marianne S. Balleby

Marianne S. Balleby

+45 2475 9006

marbal@rm.dk

Forfattere

Marianne S. Balleby Anette Stamer Ørsted