Evaluering af udskrivelseskoordinatorfunktionen Norddjurs Kommune og Regionshospitalet Randers og Grenå

Pernille Bjørnholt Nielsen
Evaluering af udskrivelseskoordinatorfunktionen som er etableret i 2009 mellem Norddjurs Kommune og Regionshospitalet Randers og Grenaa. Formålet med evalueringen har været dels at undersøge om funktionen bidrager til at skabe større sammenhæng i indlæggelses- og udskrivelsesforløbet for borgeren. Dels at undersøge om funktionen bidrager til mere effektive og sammenhængende forløb set med medarbejdernes øjne. Derudover har det været et formål at undersøge om funktionen skal justeres med henblik på fremtidig virke.

Download Rapport_2010_Evaluering_udskrivelseskoordinatorfunktionen.pdf

Download Bilagsoversigt_2010_Evaluering_udskrivelseskoordinatorfunktionen.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2010
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
Længde 48 + 38 sider