Projekt ADHD-rummelige klubber - Evalueringsrapport

Christiane Bundegaard Petersen
En undersøgelse gennemført af Ungdomsringen og Dansk Handicap Idrætsforbund fra 2011 viser, at det er en udfordring for klubpersonalet i flere danske klubber at rumme unge med ADHD. Ofte vil unge med ADHD føle sig isoleret og udelukket fra at deltage på lige fod med andre unge. Og samtidig vil de omkringværende voksne og unge ofte føle sig nødsaget til at trække sig og opleve at stå uden redskaber til at møde den unge på en givende måde.
Projekt ADHD-inkluderende klubber sigter derfor på både at udvikle pædagogiske metoder til at støtte klubpersonalet i at skabe bedre rammer for, at unge med ADHD kan indgå i de eksisterende fællesskaber i klubberne. Derudover er formålet at kompetenceudvikle klubpersonalet til at træne de unges sociale kompetencer, så de unge får bedre mulighed for at bidrage til og udvikle sig i det sociale fællesskab i klubberne. I denne rapport fremgår evalueringen af projektet.

Download Rapport_2014_ADHDrummelige_klubber.pdf

Udgivelsesform Bidrag til bøger/antologier
År 2014
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 32 sider

Kontaktperson

Jens Hansen

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk