Sygefravær Ned I Psykiatrien - Evaluering af SNIP uddannelsen for mellemledere

Christiane Bundegaard Petersen
Formålet med SNIP (Sygefravær Ned I Psykiatrien) har været at forebygge sygefravær for social og sundhedsassistenter i behandlingspsykiatrien og ansatte på socialpsykiatriske botilbud gennem kompetenceudvikling af mellemledere. Der er fastlagt fire succeskriterier, som indikatorer på opnåelse af formålet, hvor to succeskriterier går på at sænke sygefraværet for de to målgrupper og de to sidste drejer sig om mellemlederes og medarbejderes oplevelse af mellemledernes forbedrede håndtering af sygefravær og arbejdsmiljø.

Download Rapport_2012_SNIP_RHpsyk.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2012
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 88 sider

Kontaktperson

Jens Hansen

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk