JYFE netværk for udvikling af specialiseret bostøtte til voksne med ADHD

Christiane Bundegaard Petersen; Lene Mosegaard Søbjerg; Vicki Nygaard Svendsen; Betina Falkesgaard Højen
JYFE netværk om specialiseret bostøtte til voksne med ADHD startede i 2010 med det formål at bidrage til at skabe bedre levevilkår for voksne med ADHD. Baggrunden for netværket var en vækst i antallet af borgere med ADHD og et deraf følgende behov for at udvikle en indsats specifikt til denne målgruppe. Rapporten beskriver arbejdsformen i det videnskabende netværket samt evaluering af netværket på metode, deltager og borgerniveau.

Download Rapport_2012_ADHD_JYFE.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2012
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 26 sider

Kontaktperson

Jens Hansen

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk