Frivillignetværk på Holmstrupgård – Kvalitativ evalueringsundersøgelse

Christiane B. Petersen; Christina Herold Hansen; Marianne Kold Hansen
Den Socialpsykiatriske Behandlingsinstitution Holmstrupgård har gennemført projektet Frivillignetværk på Holmstrupgård i perioden januar 2013 til januar 2014. Projektets sigte er at skabe en model for fastholdelse af frivillige medbeboere i udslusningsboliger, der er en del af et efterværnstilbud i Holmstrupgårds Bogruppe. Rapporten indeholder en interviewbaseret evalueringsundersøgelse, hvor fokus er at identificere virksomme elementer for fastholdelse af de frivillige, samt hvordan og hvorfor disse elementer virker til fastholdelse.

Download Rapport_2014_Frivillignetvaerk_Holmstrupgaard.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2014
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 29 sider

Kontaktperson

Jens Hansen

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk