Evaluering af Støttepersonuddannelsen - uddannelse for støttepersoner til voksne med ADHD

Christiane Bundegaard Petersen, Betina Falkesgaard Højen
Formålet med ADHD-uddannelsen for støttepersoner er, at voksne med ADHD får en kvalificeret støtte, der kan resultere i et mere velfungerende hjemmeliv ved at blive bedre i stand til at planlægge daglige gøremål og aktiviteter. Til evaluering af uddannelsen er benyttet såvel kvalitativ som kvantitativ dataindsamling hos både støttepersoner, som har deltaget på uddannelsen, samt støttemodtagere af disse.

Download Rapport_2012_ADHD_Stoettepersonuddannelsen.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2012
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 75 sider

Kontaktperson

Jens Hansen

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk