Samarbejde mellem kommune og børne- og ungdomspsykiatrien - et modelhæfte

Helle Høgh, Anders Nørbæk
I hæftet 'Samarbejde mellem kommune og børne- og ungdomspsykiatrien' gives der nogle bud på velfungerende og bæredygtige modeller for tværsektorielt samarbejde indenfor det børne- og ungdomspsykiatriske område. Formålet er at give inspiration til kommuner og regioner i deres fremadrettede samarbejde, både i den daglige samarbejdspraksis og i det overordnede politiske samarbejde omkring sundhedsaftalerne.

Modellerne er valgt ud fra følgende kriterier:
• De er velafprøvede og implementeret i den daglige drift, eller har haft væsentlig indflydelse på organiseringen af det nuværende samarbejde.
• De er finansieret af kommunale/regionale driftsmidler og ikke af projektmidler
• De fordeler sig geografisk på de tre landsdele
• De repræsenterer både store og mindre kommuner
• De repræsenterer forskellige niveauer for samarbejde

Download Rapport_2011_samarbejde_kommune_boerneungdomspsyk.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2011
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 76 sider

Kontaktperson

Henriette Qvist

+45 2341 1223

henqvs@rm.dk

Forfattere

Helle Høgh ; Anders Erik Nørbæk